Historiek

Het zal in 2005 geweest zijn dat enkele enthousiastelingen een droom van jaren gingen naleven.  Er werd gestart met de uitwerking van een mogelijke omloop voor een cross op en rond de terreinen van Merksplas Kolonie.  Het was een werk van lange adem met vallen en opstaan. Er zijn bergen verzet om de nodige vergunningen en goedkeuringen te bekomen van de verschillende officiële instanties. En dat is dan ook meteen de reden dat het tot in het voorjaar van 2012 geduurd heeft alvorens de nodige documenten en goedkeuring rond waren. 

Kort na de ontvangst van de diverse goedkeuringen werd een nieuwe vzw boven de doopvond gehouden 'Kempense Eventing Associatie' was dan ook geboren. Alles werd in het werk gesteld om nog datzelfde jaar een officiële wedstrijd in te kunnen richten.  Uiteindelijk werd een datum gevonden.  21 oktober 2012 zou de eerste officiële wedstrijd zijn die door KEA VZW werd ingericht.  

In 2013 werden er enkele kleine wijzigingen aangebracht aan de omloop en er werden enkele nieuwe hindernissen gemaakt.  Niet minder dan 170 combinaties kwamen aan de start.  Dit hadden we niet verwacht. Onmiddellijk na deze wedstrijd werden plannen gesmeed om de wedstrijd verder uit te bouwen en naar een hoger niveau te tillen.  Hiervoor werd een dossier ingediend bij Leader. Enkel weken later kregen we te horen dat het dossier ontvankelijk werd verklaard.  Toen begon het grote werk.  Wat hebben we allemaal nodig op welk moment om op korte termijn de wedstrijd naar een hoger niveau te tillen.

In 2014 werden er niet minder dan 20 volledig nieuwe hindernissen gemaakt door onze bouwploeg.  Deze bouwploeg bestaat volledig uit vrijwilligers. Het aantal inschrijvingen steeg tot 235. Hiermee zaten we bijna aan de limiet voor een ééndaagse wedstrijd.

Het voorbije jaar heeft onze bouwploeg ook weer hard gewerkt.  De bouwploeg bestaat uit meerdere enthousiaste paardemensen. Een gezellige groep die dit jaar weer meer dan 15 hindernissen gemaakt of vermaakt heeft, telkens met als doelstelling een veilige en mooie wedstrijd te kunnen bieden aan al onze deelnemers van klein tot groot.

Sindsdien is de cross te Merksplas een vaste waarde geworden en genieten veel ruiters er jaarlijks van een mooie en sportieve dag!