Historiek

Het zal in 2005 geweest zijn dat enkele enthousiastelingen een droom van jaren gingen naleven.  Er werd gestart met de uitwerking van een mogelijke omloop voor een cross op en rond de terreinen van Merksplas Kolonie.  Het was een werk van lange adem met vallen en opstaan. Er zijn bergen verzet om de nodige vergunningen en goedkeuringen te bekomen van de verschillende officiële instanties. En dat is dan ook meteen de reden dat het tot in het voorjaar van 2012 geduurd heeft alvorens de nodige documenten en goedkeuring rond waren. 

Kort na de ontvangst van de diverse goedkeuringen werd een nieuwe vzw boven de doopvond gehouden 'Kempense Eventing Associatie' was dan ook geboren. Alles werd in het werk gesteld om nog datzelfde jaar een officiële wedstrijd in te kunnen richten.  Uiteindelijk werd een datum gevonden.  21 oktober 2012 zou de eerste officiële wedstrijd zijn die door KEA VZW werd ingericht.  Dit bleek uiteindelijk een datum die voor ons niet zo gunstig was.  Er waren slechts 25 combinaties ingeschreven.  Op diezelfde datum waren er nog 2 eventing wedstrijden van LRV en daar waren de meeste ruiters dan ook naar toe. 

We kregen de keuze om de wedstrijd wel of niet te laten doorgaan.  Ondanks de weininge combinaties wilden we deze kans toch niet aan ons voorbij laten gaan.  Het bleek achteraf de juiste beslissng te zijn.  Het was een waar festijn waar nog lang werd over gesproken.  Het was dan ook zeer aangenaam om te zien hoe het publiek en ook de ruiters in een ontspannen sfeer de wedstrijd kon afwerken. In 2013 ging de VLP wedstrijd door op de 2de zondag van augustus en de wedstrijd werd gesmaakt. 

In 2013 werden er enkele kleine wijzigingen aangebracht aan de omloop en er werden enkele nieuwe hindernissen gemaakt.  Niet minder dan 170 combinaties kwamen aan de start.  Dit hadden we niet verwacht. Onmiddellijk na deze wedstrijd werden plannen gesmeed om de wedstrijd verder uit te bouwen en naar een hoger niveau te tillen.  Hiervoor werd een dossier ingediend bij Leader. Enkel weken later kregen we te horen dat het dossier ontvankelijk werd verklaard.  Toen begon het grote werk.  Wat hebben we allemaal nodig op welk moment om op korte termijn de wedstrijd naar een hoger niveau te tillen.

Alles werd opgelijst en de benodigde budgetten werden opgesteld. Enkele weken later kregen we het goede nieuws dat ons dossier grotendeels was goedgekeurd.  Enkele items bijsturen en we konden er echt aan beginnen.  In 2014 werden er niet minder dan 20 volledig nieuwe hindernissen gemaakt door onze bouwploeg.  Deze bouwploeg bestaat volledig uit vrijwilligers.

Er werden dan ook verschillende nieuwe hindernissen voorgeschoteld aan de deelnemers van onze wedstrijd in 2014.  Het aantal inschrijvingen steeg tot 235. Hiermee zaten we bijna aan de limiet voor een ééndaagse wedstrijd.

Voor 2015 werd nog een extra inspanning gedaan om de wedstrijd naar een hoger niveau te tillen.  Op  augustus stond onze eerste internationale wedstrijd op de kalender.  Het werd een prachtige wedstrijd die doorging onder een stralende zon.

Bij het inrichten van een internationale wedstrijd ligt het aantal deelnemer iets lager dan bij de nationale wedstrijden maar de hindernissen zijn wat hoger.  Wij willen in eerst instantie de amateur laten genieten van onze wedstrijd en hebben daarom beslist om het voorlopig alvast bij nationale wedstrijden te houden.

In 2016 werd de omloop hertekend en konden de deelnemers genieten van een totaal gewijzigd parcours.  En naar jaarlijkse gewoonte waren er ook nu weer enkele nieuwe sprongen. 

Ook in 2017 schotelden we de ruiters weer enkele nieuwe, spectaculaire maar eerlijke hindernissen voor. Dit alles wordt gesmaakt door de deelnemers. 

In 2018 werd er beslist om, omwille van het inrichten van het proviciale ruitertornooi en nationale ponytornooi door LRV Merksplas om voor één jaar geen LRV cross in te richten.  Om de ruiters toch te laten genieten van het prachtige parcours werd er dat weekend wel een oefencross gereden.  We sloten het VLP jaar af meteen prachtig kampioenschap met verdiende winnaars.

Dit jaar gaan we de kleinsten blij maken en voegen we reeks 1 en A50 toe aan de LRV wedstrijd zodat ook de jongere ruiters en amazones kunnen deelnemen